Ανακοίνωση υπ' αρ. πρωτ. 62808/30-06-2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠεριγραφήΑνακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών,συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.Επισυναπτόμενο Αρχείο 1-anakoinosi_prosklisi_2mina_2022_6z7zops8-moth.pdf entypo_aitisis_gia_2mina_2022.doc entypo_aitisis_gia_2mina_2022.pdf
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Ανακοίνωση υπ’ αρ. πρωτ. 62808/30-06-2022

Μοιραστείτε το άρθρο