Εγκεκριμμένο Σχέδιο Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α' (Μέρος Ι)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επισυναπτόμενο Αρχείο ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α’ ΟΙΚOΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΠΛΗΝ ΚΧ & ΚΦ.pdf ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α’ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 2700 εως 2727.pdf ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α’ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 2728 εως 2748.pdf ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α’ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 2749 εως 2780.pdf
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Εγκεκριμμένο Σχέδιο Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α’ (Μέρος Ι)

Μοιραστείτε το άρθρο