Πρόσληψη 16 ατόμων, με σύμβαση τεσσάρων μηνών στον Δήμο Αχαρνών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Δήμος Αχαρνών, θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών.

12 ΥΕ Εργάτες πυρασφάλειας (πυροπροστασίας)

4 ΔΕ Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων (Υδροφόρων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@acharnes.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο πρωτόκολλου του Δ. Αχαρνών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132072310, 313).

Πηγή:
Lykavitos
16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αχαρνών – Lykavitos

Μοιραστείτε το άρθρο