Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αχαρνών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπό, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αχαρνών, καλείστε ως πολίτης που κατοικεί στον Δήμο, να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο δομείται ως εξής:

  1. Παρουσίαση των τριών εναλλακτικών σεναρίων και αξιολόγηση από τους πολίτες
  2. Σύγκριση των χαρακτηριστικών των σεναρίων και επιλογή του καταλληλότερου κατά την άποψη του κάθε πολίτη
  3. Σχολιασμός του αρχικού οράματος του ΣΒΑΚ Δήμου Αχαρνών – Παράθεση απόψεων/σχολίων τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού οράματος.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/jYwsL1znkFidNPkq8

 

Μοιραστείτε το άρθρο