9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ04/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.pdf ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.pdf
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο