Ο ανύπαρκτος προϋπολογισμός του έτους 2021

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για διαδικασίες σύνταξης του προϋπολογισμού κάθε έτους, (κλικ εδώ). Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852/2010 Άρθρο 63ΑρμοδιότητεςΗ εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.γ) Καταρτίζει και εισηγείται […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ισολογισμοί Δήμου Αχαρνών 2012-2014

Σε Ευρωπαϊκά Κράτη, όπως η Ελλάδα, μια οντότητα διοίκησης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Πρώτη Βαθμίδα οι Δήμοι και σε Δεύτερη Βαθμίδα οι Περιφέρειες. Η θητεία των διοικησεων είναι πενταετής ή τετραετής ανάλογα με το εκλογικό σύστημα. Στους δήμους εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες δημοτικοί σύμβουλοι, που αποτελούν μέλη εκλογικών παρατάξεων προκειμένου να εκπροσωπήσουν τους δημότες […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ο υπερήφανος δήμος που δεν εφαρμόζει το νόμο

Ο υπερήφανος δήμος που δεν εφαρμόζει το νόμο για απλά θέματα, (κλικ εδώ). Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής: «Άρθρο 10ΑΔημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών  1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο […]

Διαβάστε περισσότερα...

Η ημέρα των Ισολογισμών!!

Το θέατρο του παραλόγου που εξελίσσεται σε θέατρο γελοιότητας. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στην έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνει τους δημοτικούς συμβούλους ότι αν ψηφίσουν κατά δεν έχουν καμία ευθύνη. Στη συνέχεια ζητάει από τους δημοτικούς συμβουλους να ψηφίσουν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι για πρώτη φορά μέλη του δημοτικού συμβουλίου δεν έχουν καμία ευθύνη […]

Διαβάστε περισσότερα...

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 266 της 11ης Απριλίου 2021

Φύλλο 266 της 11ης Απριλίου 2021 Τα τρία προηγούμενα τεύχη Φύλλο 265 της 28ης Μαρτίου 2021 Φύλλο 264 της 14ης Μαρτίου 2021 Φύλλο 263 της 28ης Φεβρουαρίου 2021 Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 266 της 11ης Απριλίου 2021

Διαβάστε περισσότερα...

Είμαι υπερήφανος για τη δημοτική Αρχή και το δήμο Αχαρνών

Έρχεται η Μεγάλη Τρίτη, όχι του Πάσχα, αλλά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών!! Οι συνεδριάσεις πρέπει να ανακοινώνονται τρεις πλήρεις ημέρες μεταξύ πρόσκλησης και συνεδρίσης. Οι συνεδριάσεις θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη μεταξύ 8η 18:00-19:15, 9η 19:15-20:15, 10η 20:15-21:15, 11η 21:15 – ;; Οι ειδικές συνεδριάσεις γίνοντα για τον προϋπολογισμό του έτους 2021 […]

Διαβάστε περισσότερα...

Άλλοτε και τώρα !!

Κάποτε. πριν 13 χρόνια απέκτησε ο δήμος Αχαρνών ανανεωμένη την ιστοσελιδα του. Η πρώτη εμφάνισή της έγινε τον Ιανουάριο του έτους 2008 Η ιστοσελίδα «λειτουργεί» μέχρι σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζει. Η ιστοσελίδα λειτουργούσε κανονικά μέχρι πριν έξη περίπου μήνες όπου παρουσίασε προβλήματα λόγω «ηλεκτρονικής παρείσφρησης» ή hacking. Παρά τις προσπάθειες η λειτουργία της […]

Διαβάστε περισσότερα...

Μήπως ξεχάσαμε; Μία από τα ίδια;

Μήπως ξεχάσαμε ήταν ο τίτλος ανάρτησης στις 2 Μαρτίου 2021, (κλικ εδώ). Ήταν μια υπενθυμιση στην Οικονομική Υπηρεσία΄΄οτι είχαν «ξεχάσει» την εφαρμογή του νόμου για αναρτήσεις της υλοποίησης του προϋπολογισμού του προηγουμένου μηνός. Η εφαρμογή του νόμου δεν έγινε αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών […]

Διαβάστε περισσότερα...

Μας πρόλαβαν !!

Τη ίδια ημέρα, στις 31-3-2021 δημοσιεύτηκε απόφαση του αναπληρωτή Υπουργου Εσωτερικών Στυλιανού Πέτσα: 69ΗΒ46ΜΤΛ6-ΧΥΙ Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις Την ίδια ημέρα δημοσιεύτηκε άλλη απόφαση 6Χ8Υ46ΜΤΛ6-ΖΨ3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ OIKONOMIKΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ έτους 2021 Όχι δεν είναι η προγραμματική συμφωνία με το δήμο Αχαρνών, αλλά με το δήμο Σαλαμίνας. Ο Υπερήφανος δήμος […]

Διαβάστε περισσότερα...

Η επιχορήγηση

Αρκετή συζήτηση έχει γίνει για την Προγραμματικής Συμφωνίας Υπουργού Εσωτερικών και δήμου Αχαρνών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2020. Ας δούμε τι περιείχε η Συμφωνία. img00047 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής στήριξης για το έτος 2020 Άρθρο 200Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής ΥποστήριξηςΣτο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:«Άρθρο 4ΓΠρογραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης 3. Το Παρατηρητήριο […]

Διαβάστε περισσότερα...

Προσχέδιο προϋπολογισμού δήμου Αχαρνών -2

Στις 16-3-2021 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή δια περιφοράς. Θέμα της ημερήσια διάταξης ήταν: ΨΩ42ΩΨ8-ΛΕΦ Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2021 Η απόφαση που ελήφθη: Όπως φαίνεται στο κείμενο της απόφασης υπάρχει έλλειμα στον προϋπολογισμό 7.975.599,31 €. Στις 23-3-2021 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο. Στις 26-3-2021 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια: […]

Διαβάστε περισσότερα...

Προσχέδιο προϋπολογισμού δήμου Αχαρνών -1

Ας αρχίσουμε από τα διαδικαστικά θέματα που η μη τήρησή τους μπορεί να ακυρώνει ληφθείσες αποφάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 63 του νόμου 3852/2010 Άρθρο 63 Αρμοδιότητες Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Α με τις περίεργες δαπάνες -2

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για κάποιες «περίεργες» δαπάνες που έχουν αναγραφεί στο προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Α., που στη συνέχεια εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου., (κλικ εδώ). Ας συνεχίσουμε το σχολιασμό. Τι σημαίνει μηχανογραφικές εργασίες; Σε ένα νομικό πρόσωπο του δήμου υπάρχει το αναγαίο προσωπικό για τη διοικητική λειτουργία του. Στο οργανόγραμμα της ΔΗ.Κ.Ε.Α. […]

Διαβάστε περισσότερα...

Έφτασε η ώρα;

Σε χτεσινή ανάρτηση  έγινε  λόγος για την  μη ανάρτηση των υλοποιήσεων των προϋπολογισμών των Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021. (κλικ εδώ). Παράγοντας της διοίκηση είπε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός αυτή την περίοδο, τι να αναρτηθεί!! Το έτος 2020 ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε τον ΜάΪο 2020. Πως γινόταν τότε η υλοποίηση  του προϋπολογισμού τους αντίστοιχους μήνες;   […]

Διαβάστε περισσότερα...

Άλλοι έχουν λόγο και άλλοι δεν έχουν φωνή!!

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε: ΑΔΑ: ΨΩ42ΩΨ8-ΛΕΦ – Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2021 Η σύνταξη του προϋπολογισμού στηριζεται σε απεικόνιση της υλοποίησης του προϋλογισμού των δύο προηγουμένων ετών και του προϋπολογισμού μέχρι την ημερομηνία σύνταξής του. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού απεικονίζεται στη Δι@ϋγεια κάθε μήνα σύμφωνα με το νόμο 3861/2010. […]

Διαβάστε περισσότερα...

Ο προϋπολογισμός με τις περίεργες δαπάνες -1

Παρατηρήσεις για τον προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2021. Με την αύξηση του τελικού ποσού του προϋπολογισμού σε 1.117.800,00 € από 446.500,00 €, που έγινε με επιπλέον επιχορήγηση ποσού από 390.000 € σε 1.050.000 €, που αντιστοιχεί σε  660.000 €, η αντιμισθία του προέδρου Ιωάννη Νίκα αυξήθηκε κατά 3.000€ το χρόνο, δηλαδή κατά 250 € το μήνα. […]

Διαβάστε περισσότερα...

Που πάμε;

Που πάμε; Δύο γεγονότα που χρήζουν εμπεριστατωμένης συζήτησης. Μετά τις τελευταίες δημοτικές εκκλογές η Κυβέρνηση είχε να αντιμετωπιση την κυβερνησιμότητα των δήμων, όπου δεν υπήρχε ισχυρή πλειοψηφία στα Δημοτικά Συμβούλια, προκειμένου  να λάβουν αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι προσπάθησε με «μπαλώματα» σε νόμους να μεταφέρει αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβουλιο στην Οικονομική Επιτροπή. Η οικονομικη […]

Διαβάστε περισσότερα...