Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι σε σχέση με τον Καλλικράτη.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών


Πέρα από το κείμενο του νόμου ιδιαίτερη σημασία  έχει η αιτιολογική έκθεση του νόμου που εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη για τους σκοπούς, γενικούς και ειδικούς κάθε άρθρου του νόμου. Αιτιολογική έκθεση για Κλεισθένη Ι Το κείμενο του Κλεισθένη Ι προς δημοσίευση σε ΦΕΚ Για τις αλλαγές που ψηφίστηκαν μπορούν να γίνουν άπειρα σχόλια, για το μέγεθος των δήμων, τη γεωγραφική θέση των δήμων, το πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων, τα κοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζουν. Το ερώτημα όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως οι αλλαγές στον Κλεισθένη Ι θα επηρεάσουν το δήμο Αχαρνών. Στο άρθρο 1 του Καλλικράτη προστίθεται ότι…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αλλαγές με τον Κλεισθένη Ι σε σχέση με τον Καλλικράτη.

Μοιραστείτε το άρθρο