Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών

Αχαρνέα


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αχαρνών», που εδρεύει στις Αχαρνές Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα […]
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΑΧΑΡΝΕΑ
Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αχαρνών

Μοιραστείτε το άρθρο