Μάγος είσαι;;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών


Ευτυχώς στο δήμο Αχαρνών τηρούνται οι τυπικές διαδικασίες για τις απευθείας αναθέσεις. 9ΠΗ6ΩΨ8-Τ6Ο Απευθείας ανάθεση για ζώα Στα έχοντας υπόψη της απόφασης, που ήταν προϋπόθεση για τη σύμβαση μεταξύ άλλων αναφέρεται: Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι για να αναφέρουν οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές την πρόθεσή τους για τη σχετική προσφορά. Ακολουθούν οι πρωτοκολλημένες προσφορές των ενδιαφερομένων που προτείνουν την τιμή προσφοράς τους για την προμήθεια. Ο οριζόμενος υπάλληλος λαμβάνει τις προσφορές, τις αξιολογεί και εκδίδει πρακτικό αξιολόγησης. Αυτή είναι η οριζόμενη διαδικασία για τις απευθείας αναθέσεις. Μόνο που κατά μαγικό τρόπο ο προσφέρων προμηθευτής δεν περίμενε ο αρμόδιος για την ανάθεση της προμήθειας  να πρωτοκολλήσει πρώτα την πρόσκληση και στη συνέχεια  να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι την προσφορά τους στο πρωτόκολλο του δήμου. Έτσι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αριθμό πρωτοκόλλου 56354/12-12-2019 και ακολούθησε η προσφορά με πρωτοκόλληση με αριθμό 56299/12-12-2019!! Εντελώς τυχαία ο προμηθευτής ήταν υποψήφιος σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών της παράταξης «Αχαρνές Υπερήφανος Δήμος«. Ο αναθέτων απευθείας την προμήθεια εντελώς τυχαία ανήκει στην ίδια δημοτική παράταξη.    
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μάγος είσαι;;

Μοιραστείτε το άρθρο