Εκτελεστική Επιτροπή – Τεχνικό πρόγραμμα 2021 – Μέρος δεύτερο.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Σε προηγούμεν ανάρτηση, (κλικ εδώ), είδαμε την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή της συνεδρίασης της 28-12-2020. Δεν είδαμε όμως κάτι πρωτότυπο. Η Τεχνική Υπηρεσία και ο προϊστάμενός της αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων με βάση κάποια δεδομένα συντάσσουν την εισήγηση. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή και λογικά θα πρέπει να εισηγείται το Τεχνικό Πρόγραμμα. Οι κωδικοί (Κ.Α.Ε.) περιέχουν τρεις ομάδες αριθμών 25-    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30-    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επόμενοι τετραψήφιοι Γτα παράσδειγμα: Για κατασκευή παιδοτόπων  ΚΑΕ θα είναι 30-7322, …, για συντήρηση παιδοτόπων ΚΑΕ θα είναι 30-7332. … Οι τρεις αριθμοί που ακολουθούν  για παιδότοπου στις Αχαρνές θα είναι  .101, .102 κλπ, ενώ για Θρακομακεδόνες  .201, .202 κλπ. Αυτά έπρεπε να γνωρίζει ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός και να διορθώσει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε να μην αναφέροντα ΚΑΕ 30-73…. στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.   Η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπήρχαν κάποια ποσά για έργα που εκτιμάται ότι έγιναν με κάποια δεδομένα.     Στην απόφαση 5 της Εκτελεστικής Επιτροπής της συνεδρίασης της 28-12-2020 υπάρχουν περίεργα πράγματα, Με ποια στοιχεία η Εκτελεστική Επιτροπή άλλαξε τις προύπολογιζόμενες δαπάνες σε 6 κωδικούς από 8.585.000 € σε 1.730.000 €; Τα περίεργα της απόφασης της συνεδρίασης της 28-12-2020…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Εκτελεστική Επιτροπή – Τεχνικό πρόγραμμα 2021 – Μέρος δεύτερο.

Μοιραστείτε το άρθρο