Η επιχορήγηση

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Αρκετή συζήτηση έχει γίνει για την Προγραμματικής Συμφωνίας Υπουργού Εσωτερικών και δήμου Αχαρνών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2020. Ας δούμε τι περιείχε η Συμφωνία. img00047 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής στήριξης για το έτος 2020 Άρθρο 200Προγραμματική Συμφωνία Οικονομικής ΥποστήριξηςΣτο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Γ ως εξής:«Άρθρο 4ΓΠρογραμματική Συμφωνία Οικονομικής Υποστήριξης 3. Το Παρατηρητήριο είναι το αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Συμφωνίας όργανο. Στην Προγραμματική Συμφωνία καθορίζονται η διαδικασία της παρακολούθησης, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου. Ποια ήταν η διαχείριση του ποσού των 16.699.798.11 € που ζητήθηκαν από το Υπουργειο Εσωτερικών για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2020; Το τέλος του προϋπολογισμού του έτους 2020   το Υπουργείο κατέβαλε  9.224.525,67 € από το σύνολο των 16.699.798.11 € που ζητήθηκαν. Που δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα που μπήκαν στο ταμείο του δήμου;  Για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις  το προϋπολογιζόμενο  ποσό ήταν 4.557180,11 €, τα 1.653.042,19 € είχαν ενταλματοποιηθεί να πληρωθούν και πληρώθηκαν 315.289,62 €, δηλαδή ενταλματοποιήθηκε το 36,2 % και πληρώθηκε το 6,9 % του προϋπολογισμένου ποσού για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Ένα μήνα μετά τη σύμβαση καταβλήθηκε ποσό των 6.076.881,89 € , που ήταν οφειλή του Υπουργείου για τη σύμβαση του έτους 2019. Επομένως το τέλος Δεκεμβρίου 2020 κατεβλήθη ποσό: 9.224.525,67– 6.076.881,89  =3.147.643,78 € από τα 6.602.512,06 € που ήταν για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Για απαλλοτριώσεις προϋπολογισμένου ποσού 1.743.632,04 € εκδόθηκαν εντάλματα 497.337,85 € και καταβλήθηκε ποσό 7.552,54 €. Δηλαδή ενταλματοποιήθηκε ποσοστό 29 % και καταβλήθηκε ποσοστό 0,4 % !! Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 από το ποσό των 9.224.525,67 € που είχε καταβάλει το Υπουργείο Εσωτερικών απορροφήθηκαν 322.842,16 €, δηλαδή ποσοστό 3,5 % !! Στο ταμείο του δήμου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπήρχε ποσό 9.224.525,67-322.842,16 = 8.901.683,51 €. Το Φεβρουάριο του έτους 2021 έληξε η σύμβαση για την επιδότηση. Είχαν προϋπολογιστεί 7.774.272,44 €, που είναι το υπόλοιπο από τη σύμβαση, που δεν είχε καταβληθεί το έτος 2020 και φαίνεται να έχει καταβληθεί τον Ιανουάριο του έτους 2021. Τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο η οικονομική υπηρεσία κατέβαλε για τελεσίδικες  αποφάσεις του έτους 2020  6.077,97 € και για τελεσίδικες αποφάσεις απαλλοτριώσεων 251.113,5 € και για τελεσίδικες αποφάσεις απαλλοτριώσεων έτους 2021 το ποσό των 3.276,83 €. Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το έτος 2020 συνολικά πληρώθηκε ποσό 322.842,10 € και το έτος 2021 συνολικά πληρώθηκε ποσό 596.703,30 €. Σύνολο  919.545,40 € Αυτά θα έγραφε ένας ενεργός πολίτης ανακατεύοντας αριθμούς για προϋπολογισμούς έσοδα και δαπάνες. Κάποια στιγμή θυμάται Ήτανε Μάιος 2020. Τότε που ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) Σήμερα βλέπουμε πόσο σοβαρή ήταν η ομάδα της Οικονομικής Υπηρεσίας με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Βρεττό που ζήτησε επιχορήγηση 16.699.798.11 € για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και τελικά δαπάνισε από αυτά το ποσό των 919.545,40 €, δηλαδή το 5,5 % της επιχορήγησης. Στις 16-3-2021 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2021. Διαπίστωσε ότι ο προϋπολογισμός δεν ισοσκελίζεται με έλλειμμα 7.975.599,31 €. Στις 23-3-2021 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο. Με έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, (κλικ εδώ), με ενημέρωση του Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας έγινε γνωστό ότι με έγγραφο του Παρατηρητηρίου το έλλειμμα στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού δεν είναι 7.975.599,31 € αλλά 15.746.870 €. Υπόθεση εργασίας, Οι δαπάνες της οικονομικής υπηρεσίας το έτος 2020 είναι 919.545,40 €. Από τα 16.699.798.11 € που ήταν η επιχορήγηση έμειναν αδιάθετα 15.780.252,71 €. Το ποσό 15.780.252,71 €  πρέπει ο δήμος να επιστρέψει στο Υπουργείο. Το παρατηρητήριο με έγγραφό του θεωρεί ότι στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει έλλειμμα ισοσκελισμού το ποσό των 7.975.599,31 € αλλά 15.746.870 €. Μήπως το ποσό αυτό ταιριάζει με το ποσό που πρέπει να επιστρέψει ο δήμος, και για να μη γίνει αυτό να…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Η επιχορήγηση

Μοιραστείτε το άρθρο