Μήπως ξεχάσαμε; Μία από τα ίδια;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Μήπως ξεχάσαμε ήταν ο τίτλος ανάρτησης στις 2 Μαρτίου 2021, (κλικ εδώ). Ήταν μια υπενθυμιση στην Οικονομική Υπηρεσία΄΄οτι είχαν «ξεχάσει» την εφαρμογή του νόμου για αναρτήσεις της υλοποίησης του προϋπολογισμού του προηγουμένου μηνός. Η εφαρμογή του νόμου δεν έγινε αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, αλλά 20 ημέρες αργότερα γιά τον ένα μήνα και 20 ημέρες αργότερα για τον άλλο μήνα, (κλικ εδώ). Σήμερα, 6 Απριλίου 2021, απομένουν 4 ημέρες για εφαρμογή του νόμου με την ανάρτηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του μηνός Μαρτίου. Θα τον τηρήσουν; Ο καιρός γαρ εγγύς !!  
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μήπως ξεχάσαμε; Μία από τα ίδια;

Μοιραστείτε το άρθρο