Άλλοτε και τώρα !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Κάποτε. πριν 13 χρόνια απέκτησε ο δήμος Αχαρνών ανανεωμένη την ιστοσελιδα του. Η πρώτη εμφάνισή της έγινε τον Ιανουάριο του έτους 2008 Η ιστοσελίδα «λειτουργεί» μέχρι σήμερα, με τα προβλήματα που παρουσιάζει. Η ιστοσελίδα λειτουργούσε κανονικά μέχρι πριν έξη περίπου μήνες όπου παρουσίασε προβλήματα λόγω «ηλεκτρονικής παρείσφρησης» ή hacking. Παρά τις προσπάθειες η λειτουργία της ιστοσελίδας δεν μπορεσε να επανέλθη στην προτέρα κατάσταση και παρουσιάζει βραδύτητα στη λειτουργία της. Δεν είναι γνωστό αν ζήτησαν τη βοήθεια του δημιουργού της ιστοσελίδας για την αποκατάσταση της λειτουργίας της. Με απευθείας ανάθεση, μετά από προκήρυξη, έγινε η επιλογή της μοναδικής προσφοράς και υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση. Δημιουργία ιστοσελίδας (portal) Δήμου Αχαρνών Στην ανωτέρω σύμβαση αναφέρονται: Η σύμβαση υπογράφηκε στις  16-12-2020. Τέσσερις εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης είναι δύο εβδομάδες στο Δεκέμβριο και δύο εβδομάδες τον Ιανουάριο μέχρι τις 17-1-2021. Σε αυτή την ημερομηνία θα έπρεπε να έχει παραδοθεί το Περιβάλλον της Εφαρμογής που  θα περιλαμβάνει το σύνολο των Υποσυστημάτων  της Πύλης. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ακολουθούν έξη εβδομάδες για την ολοκλήρωση, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με τη σύμβαση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έπρεπε να έχει γίνει η μετάπτωση των δεδομένων, η πιλοτική λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης: Η αμοιβή των υπηρεσιών: Η πρώτη φάση έπρεπε να έχει τελειώσει μέχρι 17-1-2021. Σύμφωνα με το άρθρο 1 η πληρωμή της πρώτης φάσης έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο Φεβρουάριο 2021. Προεπισκόπηση(ανοίγει σε μία νέα καρτέλα) Το τέλος Φεβρουαρίου δεν έχει γίνει καμία δαπάνη. Επομένως τίποτα δεν έχει παραδοθεί. Σήμερα, ένα μήνα μετά την ημερομηνία που έπρεπε να λειτουργεί το Portal. δεν φαίνεται να έχει γίνει τίποτα. Ο δήμαρχος του Υπερήφανου δήμου, αλλά ανύπαρκτου Portal !!    
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άλλοτε και τώρα !!

Μοιραστείτε το άρθρο