Έτος 2021. Μεγάλη Παρασκευή. Η Περιφορά του Επιταφίου.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ και να γίνει η περιφορά του Επιταφίου σύμφωνα με την παράδοση.  
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έτος 2021. Μεγάλη Παρασκευή. Η Περιφορά του Επιταφίου.

Μοιραστείτε το άρθρο