Τηρούμε κατά γράμμα το νόμο !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, που μέλη της είναι οι 11 αντιδήμαρχοι (8 της παράταξης του δημάρχου και 3 της σύμπραξης), στις 17-2-2021, υπήρξε μια εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, Μεταξύ των θεμάτων της εισήγησης ήταν και τα παρακάτω έργα: (κλικ εδώ) Τελικά το Φεβρουάριο του έτους 2021, κατά την άποψη του δημάρχου, δεν χρειαζόταν προγραμματισμός για εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Κοιμητηρίων. Όμως παρέμεινε κάτι συμπληρωματικό Μπορεί ο Κωδικός να μην ήταν πλήρης, αλλά αργότερα μετά την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος και την ανάρτησή του συμπληρώθηκε σε 30-7326.043. Στις 18-5-2021 Συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Η συνεδρίαση έγινε «δια περιφοράς», δηλαδή υπήρχε μια ημερήσια διάταξη θεμάτων και σε ένα χρονικό διάστημα 9:00-11:00, έπρεπε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να ψηφίσουν με email ή SMS, (κλικ εδώ). Δεύτερο θέμα την ημερήσιας διάταξης ήταν: «Αναγκαίες προσαρμογές στην Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για τοοικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1671/09-04-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου ΟικονομικήςΑυτοτέλειας Ο.Τ.Α και το υπ’ αριθ. πρωτ 28169/12-04-2021/12799/12-04-2021 έγγραφο του ΥπουργείουΕσωτερικών» Στην ιστοσελίδα του δήμου δεν είχαν αναρτηθεί οι εισηγήσεις. Οι σύμβουλοι της οικονομικής επιτροπής είχαν λάβει την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων με email.. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 18_05_2021 Αυτή ήταν η εικόνα της εισήγησης για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Στο τμήμα δαπανών έλειπαν τρεις από τις τέσσερις στήλες. Η τελευταία είχε τίτλο «Για το έτος 2021 Προταθέντα στο συμβούλιο». Στο διάστημα 9:00-11:00 τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, αφού είχαν διαβάσει τις εισηγήσεις έστελναν με email την ψήφο τους. Το μέλος της οικονομικής επιτροπής Δημήτριος Τσιμπογιάννης, όπως φαίνεται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής ψήφισε κατά αιτιολογόντας την ψήφο του. 9ΚΑ3ΩΨ8-6ΤΟ Απόφαση 192 της Οικονομικής Επιτροπής της 18-5-2021 Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται: Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προτείνει στο σκέλος το Δαπανών μία εσωτερική αλλαγή σε σχέση με το σχέδιο που απέστειλε η Διεύθυνση Οικονομικών και συγκεκριμένα την κατάργηση του ΚΑ Δαπανών 30-7326.043 με ποσό 60.000,00 και την δημιουργία του ΚΑ Δαπανών 30-7135.017 με ποσό 60.000,00. Είναι περίεργο πότε πρότεινε ο δήμαρχος-πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, σε μια διαδικασία ψήφισης των αποφάσεων με βάση τις εισηγήσεις, τις αλλαγές στο σχέδιο που έστειλε η Διεύθυνση Οικονομικών. Ποιά ήταν η αλλαγή; Η κατάργηση του ΚΑ Δαπανών 30-7326.043 με ποσό 60.000 €. Δεν αναφέρεται όμως η ονομασία του ΚΑ που είναι: «Κατασκευή σαρκοφάγων στο Νέο Νεκροταφείο Αχαρνών», όπως δεν αναφέρεται και η ονομασία του ΚΑ 30-7135.017. Στον ΚΑ 30-7135. … ονομασίες είναι για προμήθειες.!! Είναι απορία άξιον πως ο δήμαρχος-πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής κάνει αυθαίρετα τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίς την έγκριση των αντιδημάρχων. Είναι απορία άξιον πως ο δήμαρχος εισηγείται τη διαγραφή τον Φεβρουάριο του 2021 100.000 € από δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων και το Μάιο 60.000 € από την κατασκευή σαρκοφάγων στο Νέο Νεκροταφείο. Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται: Σχετικά με την απόφαση: Η εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικων Υπηρεσιών είναι απαράδεκτη, αφού δεν είναι ορατές τρεις στήλες στο τμήμα της εισήγησης που αναφέρονται οι δαπάνες και κυρίως η τέταρτη που είναι καταχωρημένες οι δαπάνες για τον προϋπολογισμο του έτους 2021, που έπρεπε να λάβουν αποφάσεις οι σύμβουλοι της οικονομικής επιτροπής. Η πλειοψηφία των μελών της οικονομικής επιτροπής ψήφισε προϋπολογισμό χωρίς να έχει λάβει γνώση των δαπανών του προϋπολογισμού. Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναγράφονται οι δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2021. Με ποια στοιχεία τα μέλη της επιτροπής συνυπέγραψαν ένα προϋπολογισμό που ψήφισαν χωρίς να γνωρίζουν ένα τμήμα του; Οι ανωτέρω λόγοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό. Οι ανωτέρω λόγοι ενδεχομένως είναι η προϋπόθεση για πειθαρχικό έλεγχο, αφού δεν τήρησαν νόμιμες διαδικασίες για τη λήψη απόφασης της οικονομικής επιτροπής για τον προϋπολογισμό του έτους 2021.…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τηρούμε κατά γράμμα το νόμο !!

Μοιραστείτε το άρθρο