Το Βουτυράδικο !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα δήμο που το λέγανε Μενίδι από τις βασικές ασχολίες των κατοίκων του ήταν η αγελαδοτροφία και η καλλιέργεια ανθών, κυρίως γλαδιόλες. Το γάλα από τις αγελάδες έκαναν γιαούρτι και κυρίως βούτυρο για μαγειρική. Αυτά την εποχή 1950 έως 1960. Για την παραγωγή του βουτύρου είχε δημιουργηθεί ένας συνεταιρισμός και είχαν δημιουργήσει ένα χώρο για την παραγωγή βουτύρο, ένα βυτυράδικο όπως το ονόμαζαν. Το Βουτυράδικο ήταν στην οδό Θεοφράστου, κάθετα στην οδό Αθηνών. Το βούτυρο το τοποθετούσαν σε μεταλλικά δοχεία και μέσα σε τσάντες τα μετέφεραν κυρίως σε εστιατόρια.Τις τσάντες μετέφεραν με τα χέρια, γιατί την εποχή του 1955 δεν υπήρχαν ΙΧ αυτοκίνητα σε χρήση. Ένα λεωφορείο ήταν για μεταφορά στην Αθήνα, και ένα λεωφορείο, που πήγαινε από την Αθήνα στην Πάρνηθα, στο Σανατόριο και πέρναγε από την Κεντρική Πλατεία, όπου έκανε στάση μπροστά στο περίπτερο. Τα χρόνια πέρασαν, τα χωράφια έγιναν οικόπεδα, οι σταύλοι έκλεισαν τα ΙΧ αυτοκίνητα πολλαπλασιάστηκαν και οι βουτυράδες σιγά-σιγά αποσύρθηκαν από το εμπόριο. Το βουτυράδικο περιήλθε σε αχρησία. Μετά το έτος 1971 οι εναπομείναντες βουτυράδες του συνεταιρισμού πούλησαν το οικόπεδο και το κτήριο στο Δήμο Αχαρνών. Ο χώρος του βουτυράδικου έγινε αποθήκη για το δήμο και μετά το σεισμό μισοκαταστράφηκε. Μια φορά και έναν καιρό στο δήμο Αχαρνών υπήρχε μια εταιρεία που την έλεγαν Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. που κύριο έργο είχε τη διαχείριση των Νεκροταφείων. Τα έτη 2015 και 2017 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να της εκχωρήσει μερικά δημοτικά κτήματα και χώρους, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) Το δημοτικό συμβούλιο τότε αποφάσισε: Β) Να παραχωρηθούν στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ οι παρακάτω χώροι, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, καθώς και όπου δύναται η σύνταξη και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιεσδήποτε ενέργειες θα γίνουν πριν την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων είναι η ενημέρωση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.· Τα καταστήματα στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία, και γενικά όλα τα κτίρια που δεν έχουν διατεθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλόγους κλπ.· Το κτίριο «Κυκλάμινο» στην Πάρνηθα.· Το κτίριο «Βουτυράδικο» στην οδό Θεοφράστου στο Ο.Τ. 79 στο Κεντρικό Μενίδι. Αυτά αποφάσιζε η προηγούμενη δημοτική Αρχή. Μετά τέσσερα χρόνια η Νέα δημοτική Αρχή βαδίζει στα βήματά της προηγούμενης. Στις 31/5/2021 η Οικονομική Επιτροπή με έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς αναφέρεται: Η εκπόνηση της μελέτης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και ίδιους πόρους του Δήμου Αχαρνών. Η κατανομή των πόρων χρηματοδότησης δεν αναφέρεται. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξηςκαι δίνει τον λόγο στο Γενικό Διευθυντή του Δήμου κ. Νικόλαο Γεωργακόπουλο ο οποίος αναφέρει τα εξής: Πως ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δίνει το λόγο σε μια συνεδρίαση  δια περιφοράς που γινεται με email είναι κάτι πρωτόγνωρο!! Τελικά η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: 6ΖΓ5ΩΨ8-ΒΚΞ «Έγκριση ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (κατά το άρθρο 45 ν. 4412_16) ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Ο.Τ. 79 (ΒΟΥΤΥΡΑΔΙΚΟ) Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: «Εγκρίνει το φάκελο δημόσιας σύμβασης μελετών αξιοποίησης κτιρίου επί του Ο.Τ. 79 (ΒΟΥΤΥΡΑΔΙΚΟΥ).» Στην απόφαση δεν αναφέρεται αν έχει γίνει η ανάθεση της μελέτης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ποιός θα καταβάλει  για τη Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. ποσού 369.153.92 €.  Για την αξιοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει κατεδάφιση των υπαρχόντων Κτιρίων. Θα πρέπει μετά τη μελέτη και την πληρωμή της να βρεθούν τα χρήματα για την κατασκευή του κτίσματος. Που θα βρεθούν αυτά,  αφού για δεύτερη χρονιά η παρούσα δημοτική Αρχή βγήκε στη ζητιανιά 14.738.370 €, για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2021 ;Στη μελέτη γίνεται αναφορά για υπόγειο parking. Φανταστείτε μετά την πληρωμή της μελετης να αρχίσουν οι εκσκαφές για το υπόγειο parking και στο χώρο αυτό…
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Το Βουτυράδικο !!

Μοιραστείτε το άρθρο