Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης ορισμένοι χρόνου διάρκειας έως και 03/02/2022

Δήμος Αχαρνών

24/08/2021 Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης συνολικά τριάντα επτά (37 ατόμων όπως αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 03/02/2022, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η/8/2021 και εξής στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Δείτε τις θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα γενικά προσόντα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και τη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στα συνοδευτικά αρχεία. Επισυναπτόμενο Αρχείο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης ορισμένοι χρόνου διάρκειας έως και 03/02/2022

Μοιραστείτε το άρθρο