Εγκαίνια Κοινωνικού Φαρμακείου στις Αχαρνές

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Η μεγάλη ημέρα έφτασε!! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» -Υποέργο (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014 – 2020».
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Εγκαίνια Κοινωνικού Φαρμακείου στις Αχαρνές

Μοιραστείτε το άρθρο