Έργα, Έργα !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ας δούμε την τύχη αυτού του έργου. Το έργο είχε ενταχτεί στο πρόγραμμα εκτελεσταίων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 με ποσό 8.352.158 €. Οι πληρωμές για το έτος 2020 ήταν 0,00 €. Το έτος 2021 εγκρίθηκε πίστωση στο προϋπολογισμό 1.000 €. Στις 7-6-2021 έγινε η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος εκτελεσταίων έργων. Η πίστωση για εκτέλεση του έργου μεταβλήθηκε στο ποσό των 0,00 €. Στις 3-11-2021 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στην 2η τροποποίηση του προγράμματος εκτελεσταίων έργων 2021. Στον πίνακα φαίνεται ότι για ηλεκτροφωτισμό του δήμου Αχαρνών υπήρξε προϋπολογισμός προς δημοπράτηση ποσού 10.553.657,36 €. Για το έτος υπήρξε εγκεκριμένη πίστωση 1.000 €. Με την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού εκτελεσταίων έργων μεταβλήθηκε σε 0,00 €. Για το Συλλεκτήρα Σ2 και τη Δεξαμενή ανάσχεσης Δ2 ισχύει η 1η τροποποίηση με δαπάνη 0.00 €. Μπορεί ο δήμαρχος να μας ενημερώσει για την ανάρτηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου στη Δι@ύγεια;    
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έργα, Έργα !!

Μοιραστείτε το άρθρο