Θαύμα !! Μιλάνε τα e-mail!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 Μαΐου 2022. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς. Ο υπογράφων πρόεδρος της επιτροπής ζητάει «από σήμερα ως την ανωτέρω ώρα (14:00). Δεν προσδιορίζεται ποια ώρα στάλθηκαν τα e-mail. Είδαν τα e-mail τα μέλη την ώρα που αναρτήθηκε η πρόσκληση στην ‘ΙΡΙΔΑ’ ; Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 627b78de5848d59c451147ee στις 11/05/22 11:56 Την ίδια ημέρα αναρτήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μια ώρα μετά τη λήξει της συνεδρίασης, ΨΧ4ΕΩΨ8-Β1Υ Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έκτακτη συνεδρίαση στις 11-5-2022 Στο κείμενο της απόφασης αναγράφεται: Οι αναγραφόμενες εγκύκλιοι και νόμοι αναφέρονται σε συνεδριάσεις οργάνων με μεταφορά ή τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα όμως με το νόμο 2137/30 Απριλίου 2022 για το διάστημα 1-16 Μαΐου δεν ισχύουν, γιατί υπάρχουν άλλες διατάξεις για τις συνεδριάσεις των οργάνων, που σύμφωνα με τά άρθρα 75 του νόμου 3852/2010 και 77 του 4555/2018 οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι δημόσιες με φυσική παρουσία. Στο κείμενο της απόφασης ακόμα αναγράφεται: Στο κείμενο της απόφασης φαίνεται ότι ο πρόεδρος παρακολουθούσε το διάλογο μεταξύ των e-mail και όταν πέρασε η δίωρη συνεδρίαση πρότεινε στα e-mail να ψηφίσουν!!. Μπορούν να μας ενημερώσουν για το διάλογο που έγινε μεταξύ των μελών της επιτροπής σχετικά με το  κείμενο της κυκλοφοριακής μελέτης;   Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει η πανδημία για να επανέλθουμε στις προηγούμενες δημοκρατικές διαδικασίες με δημόσιες συνεδριάσεις, που θα έχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά προκειμένου να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε δημοτικού συμβούλου και να δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να αντιλαμβάνονται που δόθηκε η ψήφος τους. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω η συνεδρίαση δεν είναι σύννομη, γιατί σύμφωνα με το νόμο 2137 η συνεδρίαση δια περιφοράς δεν είναι σύννομη, (κλικ εδώ).
Πηγή:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Θαύμα !! Μιλάνε τα e-mail!

Μοιραστείτε το άρθρο