«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ»

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΞΕΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΔΩΝ»

 

Μοιραστείτε το άρθρο