Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη»

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Πετάκος και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιούν ό,τι ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 1/11/2021 έως και 30/11/2021 και κατά τις ώρες 9:00πμ- 13:00. Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με όλα τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία.

Τα έντυπα των δικαιολογητικών  και των αιτήσεων μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από τη σελίδα του Δήμου Αχαρνών στο παρακάτω σύνδεσμο: http://www.acharnes.gr είτε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών είτε από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών, κατά τις ώρες 9:00 πμ- 13:00. Λόγω του COVID -19 και των μέτρων που εφαρμόζονται για την αποφυγή της διασποράς του η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 2102463543 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinpantopolio@acharnes.gr του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Ελένη Σαχσανίδη» του Δήμου Αχαρνών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αίτηση Ένταξης 2021 για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δικαιολογητική και κριτήρια ένταξης στο Παντοπωλείο 2021 Υπεύθυνη δήλωση για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο «Ελένη Σαχσανίδη»

Μοιραστείτε το άρθρο