Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠεριγραφήΑνακοίνωση ΣΟΧ 4/2021 του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(8 ΜΗΝΕΣ),συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 29/11/2021 (10 ημερολογιακές μέρες). Παράλληλα επισυνάπτονται η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ. Επισυναπτόμενο Αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4-2021 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 30 ΑΤΟΜΑ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 6ΓΠ7ΩΨ8-4ΧΣ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.doc ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021

Μοιραστείτε το άρθρο