Άτεγκτος ή απρόσεκτος ο δήμαρχος;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Άτεγκτος ή απρόσεκτος ο δήμαρχος;

Στο φύλλο της εφημερίδας ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ που δημοσιεύτηκε με ημερομηνία δημοσίευσης 31-7-2022. (κλικ εδώ), αναγράφεται ως τίτλος « Άτεγκτος ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός με τα στελέχη του …»

Την Παρασκευή το μεσημέρι στις 3:47 αναρτήθηκε στην «ΙΡΙΔΑ» πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022.

Πρόσκλση Ο.Ε. 2-8-2022 α

Η συνεδρίαση  ορίστηκε να γίνει δια περιφοράς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 του νόμου 4954/8-7-2022.

Οι σχετικοί νόμοι:

Νομοθεσία για συνεδριάσεις οργάνων

Πρώτη παρατήρηση:

Στην πρόσκληση αναφέρεται ημερομηνία συνεδρίασης η 2α Αυγούστου 2022 δια περιφοράς με επίκληση του άρθρου 78 του νόμου 4954.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται: 

Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67.

Στο φύλλο 3891,τεύχος Β’, αναφέρεται:

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00.

Επομένως στις 2 Αυγούστου 2022 , κατά την ανωτέρω απόφαση, δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του COVID-19 με αποτέλεσμα να μην έχει ισχύ το άρθρο 78 του νόμου 4954 που δίνει  τη δυνατότητα συνεδριάσεων δια περιφοράς.

Δεύτερη παρατήρηση:

Στο άρθρο 78 γίνεται αναφορά για συνεδριάσεις δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμου 3852. Στην παρ. 5 αναφέρεται: » Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης.».

Στην πρόσκληση αναφέρεται ως τακτική συνεδρίαση. Δε γίνεται αναφορά για κατεπείγουσα πρόσκληση.

Με βάση τα ανωτέρω η πρόσκληση για συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Αυγούστου 2022 δεν είναι σύννομη.

Μπορεί ο δήμαρχος να αναφέρεται ως «Άτεγκτος με τα στελέχη του«, αλλά ο ίδιος εμφανίζεται απρόσεκτος στην εφαρμογή των νόμων !!

Σ

Στην ιστοσελίδα του δήμου ανακοινώθηκε και μια πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 4 Αυγούστου 2022 με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. 4-8-2022

Στην πρόσκληση γίνεται αναφορά στο άρθρο 78 του νόμου 4954 , του ΦΕΚ 3891 και του άρθρου 67,παρ. 5. Για την τηλεδιάσκεψη ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για συνεδριάσεις δια περιφοράς.

Επομένως στις 4 Αυγούστου 2022 , κατά την ανωτέρω απόφαση, δεν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης του COVID-19 με αποτέλεσμα να μην έχει ισχύ το άρθρο 78 του νόμου 4954 που δίνει  τη δυνατότητα συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη, ειδικά όταν η συνεδρίαση δεν χαρακτηρίζεται ως κατεπείγουσα.

Για τους ανωτέρω λόγους η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Αυγούστου 2022 δεν είναι σύννομη.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σχετική απόφαση σε ΦΕΚ, που να αναιρεί την απόφαση του  ΦΕΚ 3891.

Ο καιρός γαρ εγγύς

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Άτεγκτος ή απρόσεκτος ο δήμαρχος;

Μοιραστείτε το άρθρο