Χρήστος Π. Ηλιάδης : “Δίπλα στην φιλαρμονική μακριά από…πανηγύρια”.

ΔΗΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σήμερα επισκεφθήκαμε τη φιλαρμονική του Δήμου μας. Μου εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και φεύγοντας αναλογίστηκα το ρόλο της φιλαρμονικής στη ζωή του Δήμου. Θύμησες παιδικές μου ήλθαν στο μυαλό. Η φιλαρμονική μας χρειάζεται υποστήριξη και ενίσχυση. Η φιλαρμονική μας τονώνει το αίσθημα των πολιτών. Βέβαια ο κος Δήμαρχος δεν καταλαβαίνει το ρόλο της και τη χρησιμοποιεί για τα πανηγύρια.

Μοιραστείτε το άρθρο