ΔΗΦΑ: Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων ΠΕ ή ΤΕ για ΣΜΕ 2/2002

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Πίνακες Κατάταξης – Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων

Υποψηφίων Γυμναστών ανά Ειδικότητα (άθλημα) για ΣΜΕ 2/2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΜΕ 2-2022 (αρχείο PDF)

Μοιραστείτε το άρθρο