Δικτύωση Κέντρου Κοινότητας με το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κηφισιας

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 η υπάλληλος του Παραρτήματος Ρομά του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας κα.Λάκκα Αδαμαντία, Επισκέπτρια Υγείας πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης με τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Κηφισιάς. Τα μέλη των κέντρων αφού συστήθηκαν μεταξύ τους, ενημερώθηκαν  σχετικά με τις λειτουργίες και τις δράσεις των Δομών. Επιπλέον, παρελήφθησαν φάρμακα για τις ανάγκες των ευάλωτων δημοτών του Δήμου Αχαρνών και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Δικτύωση Κέντρου Κοινότητας με το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κηφισιας

Μοιραστείτε το άρθρο