Δήμος Αχαρνών: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) για κάλυψη εποχικών αναγκών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ανακοίνωση – ΣΟΧ 1/2023 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αχαρνών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/02/2023 έως 23/02/2023 (10 ημερολογιακές μέρες).

Μοιραστείτε το άρθρο