ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων για την Απαλλαγή Τελών

Μενιδιάτης

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 164/1.12.2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 90ΜΚΩΨ8-ΤΑΟ) ο Δήμος Αχαρνών αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς επίσης και την καταβολή του τέλους 0,5 επί των ακαθάριστων εσόδων.Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τις ελαφρύνσεις μπορούν να καταθέσουν αίτηση: Ή στο Δήμο μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@acharnes.gr Ή μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων της ΚΕΔΕ στη διεύθυνση: https://dt.govapp.gr/ Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται: Εκτύπωση από το taxis όπου φαίνονται οι ενεργοί ΚΑΔ της επιχείρησης ή Ε3 για το 2019. Ε9 (σε περίπτωση ιδιόχρησης) ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση μίσθωσης). Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). Αίτηση (στα συνοδευτικά αρχεία). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 5 Μαρτίου 2021. Δείτε περισσότερα στο παρακάτω Δελτίο Τύπου http://www.acharnes.gr/el/content/section-4815
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων για την Απαλλαγή Τελών

Μοιραστείτε το άρθρο