Δήμος Αχαρνών. Ένας ιδιόμορφος δήμος

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών. Ένας ιδιόμορφος δήμος

Είναι γνωστό ότι λόγω COVID-19 λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα για συγκεντρώσεις ατόμων. Η περίοδος «απαγόρευσης» καθορίζεται με απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.

Συνεδριάσεις

Έκτακτα μέτρα είχαν ληφθεί από 25 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου και παρατάθηκαν μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Για το διάστημα αυτό οι συνεδριάσεις οργάνων ΟΤΑ γίνονται σύμφωνα με το νόμο 4954/2022.

Με περιφορά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010 που αναφέρεται σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις.

Με τηλεδιάσκεψη

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τα μέλη των οργάνων που δεν έχουν εμβολιαστεί.

ΔΗ.Κ.Ε.Α. 26-7-2022

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. της 26/7/2022 από τα 11 μέλη παρόντα ήταν 8. Η συνεδρίαση ήταν με φυσική παρουσία των μελών (δια ζώσης).

ΩΣΚΕΟΞΥ5-Η1Ν Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Δημοτική Ενότητα Αχαρνών

Οικονομική Επιτροπή – 2-8-2022

Ω8ΩΒΩΨ8-ΘΚΕ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2022

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση έλαβαν μέρος 6 άτομα, δύο από τα οποία έλαβαν μέρος και στη συνεδρίαση του διοικητικού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στην ίδια περίοδο των εκτάκτων μέτρων λόγω COVID-19. Αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν αναρωτήθηκαν γιατί η μία συνεδρίαση γίνεται δια ζώσης με 8 μέλη και ή άλλη με 6 μέλη δια περιφοράς, δηλαδή με ψήφους με e-mail;

Αυτά είναι διαδικαστικές λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν τους δημότες.

Άλλο είναι το πρόβλημα.

Οι διαδικασία και η απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α. για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στην ανωτέρω απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Εισήγηση1

Οι δωρεάν παραστάσεις

Δωρεάν κόστος

Και οι παραστάσεις με εισιτήριο

Παραστάσεις με εισητήριο

Στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε τις συμφωνίες να υπογράψει ο πρόεδρος. Δε φαίνεται ποιο είναι το πολιτιστικό μέρος του Jurassic Park και του ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ.

Με ποια πολιτιστικά κριτήρια αποφάσισαν.

Ένα στοιχείο τις πολιτισμικής απόλαυσης του ΤΣΟΥΒΛΑΣ

Θα συμβάλει στην ψυχοκοινωνική ανάσταση των θεατών!!

Η συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Δήμος Αχαρνών. Ένας ιδιόμορφος δήμος

Μοιραστείτε το άρθρο