Δράσεις ψηφιακού εγγραμματισμού δια ζώσης από τον Δήμο Αχαρνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

την Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών. Με το πέρας των σεμιναρίων οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής συζήτησαν με τους συμμετέχοντες και απάντησαν σε ερωτήσεις. Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες έλαβαν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι δράσεις ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού θα συνεχιστούν από τον Σεπτέμβριο του έτους 2022 με νέες θεματικές ενότητες όπως:

1. Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

2. Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρεσιών

3. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών (e-banking)

4. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και συναλλαγών (e-commerce)

5. Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο

6. Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών

7. Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι

Μοιραστείτε το άρθρο