Ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου – Απολογισμός δράσης.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ήταν 15 Φεβρουαρίου 2020.  15 Ημέρες μετά το τέλος Ιανουαρίου 2020. Δεύτερο έτος της δημοτικής Αρχής στη διοίκηση του δήμου.

Μια ανάρτηση την ημέρα εκείνη. που έγινε αναφορά στο νόμο, (κλικ εδώ). Νόμος 2731_2009 Άρθρο 20 Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου.

Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.» Σήμερα υπάρχει ο COVID-19, πράγμα που δε γνώριζε ο τότε νομοθέτης.

Τι μπορεί να γίνει σήμερα; Πως οι δημοκρατικές διαδικάσίες συνυπάρχουν με το κορωνοϊό; Οι συνεδριάσεις της Βουλής των Ελλήνων με 300 βουλευτές σε συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρίστανται οι ομιλητές και αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Στα έδρανα των δημοσιογράφων υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Η συνεδρίαση μεταδίδεται τηλεοπτικά για ενημέρωση του Λαού. Πως…

διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ειδική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου – Απολογισμός δράσης.

Μοιραστείτε το άρθρο