Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Πέρασαν 14 μήνες από τότε που η παρούσα δημοτική Αρχή ανέλαβε τη «διακυβέρνηση» του Δήμου Αχαρνών. Ήρθε η ώρα του «ετήσιου» απολογισμού των πεπραγμένων της. Οι κρινόμενοι αναφέρονται και παρουσιάζουν τι έκαναν Οι κρίνοντες αναφέρονται σε όσα είχε υποχρέωση να κάνει και δεν έκανε η Δημοτική Αρχή. Σε μια σειρά άρθρων θα παρουσιαστούν όσα έπρεπε κάνει και δεν έκανε η Δημοτική Αρχή.   Ας ξεκινήσουμε από την κορυφή των οργάνων διοίκησης, που αποτελείται από το δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, την Εκτελεστική Επιτροπή. Άρθρο 62 Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. 2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. 3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών

Μοιραστείτε το άρθρο