Ερωτήματα για μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην οικονομική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών.   ΕΣΟΔΑ. Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του μηνός Νοεμβρίου στον ΚΑΕ 1699.002 υπάρχει προϋπολογισθέν ποσό 16.998. 798,11 € που προέρχεται για επιχορήγηση για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του έτους 2020. Τον Ιούνιο του έτους 2020 καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό των 6.076.881,89 €. Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του μηνός Δεκεμβρίου φαίνεται στα εισπραχθέντα ποσό 9.224.525,67 €, χωρίς να υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που να κάνει αποδεκτό το ποσό των 3.147.643,78 €, που αποτελεί την αύξηση που εισπραχθηκε. ΕΞΟΔΑ Στον ΚΑΕ 40-7111.002 φαίνεται προϋπολογισθέν ποσό 2.687.256,79 €. Το Νοέμβριο είχε ενταλματοποιηθεί  ποσό 1.999.057,64 € και στη συνέχεια πληρώθηκε ποσό 52.315,16 €. Το Δεκέμβριο αναγράφεται ενταλματιποιηθέν ποσό 412.770,76 € και στη συνέχεια πληρώθηκε το ίδιο ποσό των 412.770,76 €. Ενώ είχαν γίνει εντάλματα πληρωμής για απαλλοτριώσεις, προφανώς με τα ανάλογα παραστατικά, ποσού 1.999.057,64 € πληρώθηκαν μόνο 52.315,16 €.  Τα εντάλματα γιατί δεν πληρώθηκαν στο σύνολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Στη συνέχεια τον επόμενο  μήνα Δεκέμβριο για τις ίδιες απαλλοτριώσει πληρώθηκαν όλα τα ποσά που είχαν ενταλματοποιηθεί. Υπάρχουν εξηγήσεις για ενημέρωση όσων δεν πληρώθηκαν;  
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ερωτήματα για μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Μοιραστείτε το άρθρο