Γιώργος Βλάχος: Στη σύνοδο του ετήσιου Δημόσιου Φόρουμ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με θέμα την ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη σύνοδο στα πλαίσια του ετήσιου Δημόσιου Φόρουμ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με θέμα συζήτησης την ασφάλεια και την επάρκεια τροφίμων για ένα πιο ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα συναλλαγών

Στη σύνοδο, που διοργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του ετήσιου Δημόσιου Φόρουμ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου παρευρέθηκε ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με θέμα συζήτησης την ασφάλεια και την επάρκεια τροφίμων για ένα πιο ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα συναλλαγών.

Γιώργος Βλάχος

Στη σύνοδο στα πλαίσια του ετήσιου Δημόσιου Φόρουμ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με θέμα συζήτησης την ασφάλεια και την επάρκεια τροφίμων για ένα πιο ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα συναλλαγών

Μοιραστείτε το άρθρο