Η μεγάλη ημέρα έφτασε;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η μεγάλη ημέρα έφτασε;

Με απόφαση δημάρχου στις 3-9-2021 ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι για το διάστημα μέχρι τις 02/09/2022, με ανάθεση υπογραφών και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό των κάτωθι Διευθύνσεων:

Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

 1. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
 2. Τον κ. Κωφό Δημήτριο του Γρηγορίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

 1. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη του Σπυρίδωνα καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 2. Τον κ. Αραμπαντζή Ευάγγελο του Κωνσταντίνου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ του Παναγιώτη καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 4. Τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο του Δημητρίου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 5. Την κ. Κατσανδρή Χρηστίνα του Ιωάννη καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
 6. Τον κ. Κόνταρη Χρύσανθο του Ευαγγέλου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 7. Τον κ. Κωφό Δημήτριο του Γρηγορίου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο του Λουκά καθ’ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο του Δημητρίου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
  ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 11. Τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο του Γεωργίου καθ΄ ύλην ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Κόνταρης Χρύσανθος και Ξαγοράρης
Νικόλαος
θα είναι άμισθοι σύμφωνα με την 48/22119/07-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Η μεγάλη ημέρα έφτασε;

Μοιραστείτε το άρθρο