Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας ❗ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίζουμε με ίδια μέσα…

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας ❗ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίζουμε με ίδια μέσα για την : 🔸Αποψίλωση των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων…. 🔸 Απομάκρυνση ξερών χόρτων ή καυστών υλικών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 λεπτά ανά τ.μ. βάσει του Ν.3852/2010 και επιπλέον βεβαιώνεται η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού των οικοπέδων. Συνεργαζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ : ☑️ για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ☑️ για την προστασία του περιβάλλοντος, ☑️ για τη διαφύλαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. #acharnes #ασφάλεια #περιβάλλον #πυρκαγιά #προληψη #kathimerinotita #dimosacharnon
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας ❗ Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίζουμε με ίδια μέσα…

Μοιραστείτε το άρθρο