Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. Γραμμών 752, 712, 878, 879, 733 λόγω του έργου Διευθέτησης Ρέματος Εσχατιάς Τμήμα Πικροδαφνέζας

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λόγω των έργων που πραγματοποιούνται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως (από το ρέμα Εσχατιάς έως της Ελ. Φυτά)  ο ΟΑΣΑ αποφάσισε τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών 752, 712, 878, 879, 733 από  15/2/2023 έως 30/4/2023.

Διαδρομή γραμμών 878-879-733 προς Αφετηρία (Κάραβος):

Από Μιλτιάδου, δεξιά Ελ.Φυτά, αριστερά Λιοσίων, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 712 από Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Λιοσίων, δεξιά Ελ. Φυτά, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 712 προς Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως,  δεξιά Ελ. Φυτά, αριστερά Λιοσίων, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως , συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 752 από Αφετηρία:

Από Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Λιοσίων, δεξιά Ελ. Φυτά, ευθεία Αγ. Διονυσίου, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή γραμμής 752 προς Αφετηρία:

Από Αγ. Διονυσίου, ευθεία Ελ. Φυτά, αριστερά Λιοσίων, αριστερά Αριστοτέλους, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, συνέχεια κανονικά.

Τις Παρασκευές σε περίπτωση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην οδό Αγ. Διονυσίου, η γραμμή 752 από τη οδό Ελ. Φυτά θα εκτρέπεται αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Αναπαύσεως, αριστερά Αγ. Διονυσίου και αντίστροφα στην επιστροφή προς Αφετηρία (Κάραβο).

Μοιραστείτε το άρθρο