Μισές δουλειές στη Διοίκηση του Δήμου

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Μισές δουλειές στη Διοίκηση του Δήμου

Για τις 2 Αυγούστου 2022 είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Για τη συνεδρίαση αυτή έγιναν δύο σχόλια, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Το δεύτερο σχόλιο ήταν για την παράταση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19 μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με αποτέλεσμα να ισχύει το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022.

Το πρώτο σχόλιο ήταν για το κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόσκλση Ο.Ε. 2-8-2022 α

Στο κείμενο της πρόσκλησης γινόταν αναφορά για το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022.

Δια περιφοράς

Στο άρθρο 78 για συνεδριάσεις δια περιφοράς γίνεται κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010.

Η συνεδρίας χαρακτηρίζεται ως 32η Τακτική Συνεδρίαση, επομένως δεν είναι σύννομη η συνεδρίαση δια περιφοράς, εφόσον η παρ. 5 του άρθρου 67 αναφέρεται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις συνεδριάσεων.

2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού
    έτους 2022»

Η εισήγηση για το θέμα:

Εισήγηση για το Δεύτερο Θέμα

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Ω8ΩΒΩΨ8-ΘΚΕ Απόφαση 402 Οικονομικής Επιτροπής για αποτελέσματα  Β’ Τριμήνου 2022

Στην απόφαση αυτή που έγινε δια περιφοράς, δηλαδή με αποστολή e-mail από τα 6 μέλη της επιτροπής, δεν γίνεται κατανοητό πως στο «απομαγνητοφωνημένο» πρακτικό προέκυψε κείμενο: 

Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισμού του Β΄ Τριμήνου 2022 των εσόδων , διαπιστώνουμε : 

……..

Τελικά η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

Απόφαση 402

Γνώριζαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τι λέει η υπ’ αριθ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ;

ΦΕΚ 2007_9-9-2011

Φύλλο 2007

Τα υποδείγματα 1 και 2 είναι συμπληρωμένα στην εισήγηση και την απόφαση. Το υπόδειγμα 3, όπως περιέχεται στο ΦΕΚ, είναι ανύπαρκτο.

Υπόδειγμα 3

Αυτό που δεν το γνώριζαν όλα τα χρόνια οι υπεύθυνοι των οικονομικών του δήμου Αχαρνών, το γνωρίζουν ίσως οι άλλοι δήμοι, όπως ο δήμος Αθηναίων, Αμαρουσίου και Ιλίου:

ΨΒ4ΤΩ6Μ-ΝΩΩ Β’ Τριμήνου 2022 Δήμου Αθηναίων

9ΡΞΥΩΨ9-ΙΑ1 Β’ Τριμήνου 2022 Δήμου Αμαρουσίου

ΨΚΗ1ΩΕΒ-5Μ3  Β’ Τριμήνου  2022 Δήμος Ιλίου

Με βάση τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η ανωτέρω απόφαση 402 της Οικονομικής Επιτροπής δεν είναι σύννομη.

Δήμος Αχαρνών. Υπερήφανος, άλλα άσχετος διοικητικά Δήμος !!

 

 

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Μισές δουλειές στη Διοίκηση του Δήμου

Μοιραστείτε το άρθρο