Ο Δήμος Αχαρνών πετάει !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών


Είναι γεγονός ότι όταν αλλάζει ο χρόνος και δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμος του νέου έτους δεν μπορούν να γίνουν δαπάνες που χαρακτηρίζοται ως έκτακτες. Έτσι οι υπηρεσίες και οι δημοτικοί άρχοντες προσπαθούν να καλύψουν την ανάγκη προμηθειών με «άλματα». Στην υπηρεσία καθαριότητας υπήρχε ανάγκη για την προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών. Η ανάγκη προέκυψε τον Οκτώβριο του έτους 2020. Στις 14-10-2020  η Διεύθυνση Καθαριότητας έκανε έγγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Στις 16-10-2020 η  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ζήτησε από τη Διέυθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να συντάξει τη σχετική μελέτη για την προμήθεια των χειραμαξιδίων. Η σχετικη υπηρεσία συνέταξε τη σχετική μελέτη για την περιγραφή των χειραμαξιδίων. Η τεχνική μελέτη υποβλήθηκε στις 28-12-2020, ημέρα Δευτέρα, στο πρωτόκολλο για τη  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που ζήτησε την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη από το δήμαρχο. Ο δήμαρχος υπογραψε την ανάληψη υποχρέωσης  στις 30-12-2020. Αναρτήθηκε στη Δ@ύγεια στις 30/12/2020 09:51:18. Μετά το δήμαρχο τη σκυτάλη έλαβε ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός. Στις 31-12-2020, παραμονή πρωτοχρονιάς, Φαντάζομε τη σκηνή. Ο αντιδήμαρχος να προσέρχεται  στο πρωτόκολλο, με την έγκριση της μελέτης και το όνομα του υπαλλήλου που θα την αξιολογήση (έγγραφο 51560/31-12-2020). Να πρωτοκολλεί την πρόσκληση υποβολής προσφοράς (έγγραφο 51561/31-12-2020). Δεν φαίνεται να γίνεται γνωστό που κοινοποιείται η πρόσκληση αυτή.…
διαβάστε όλη την είδηση από…
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο Δήμος Αχαρνών πετάει !!

Μοιραστείτε το άρθρο