Περίεργα πράγματα στο δήμο Αχαρνών

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Περίεργα πράγματα στο δήμο Αχαρνών

Απορία με τα διοικητικά θέματα του δήμου.

Με απόφαση του δημάρχου ορίστηκε αναπληρωτής του για διάστημα 20 ημερών με εφαρμογή του νόμου με ορισμό αντικαταστάτη του.

Για έκτακτο θέμα απόφασης της οικονομικής επιτροπής ο δήμαρχος διέκοψε την απουσία του για μερικές ημέρες. Μετά όρισε και πάλι αναπληρωτή του για το υπόλοιπο διάστημα των 20 ημερών. Όλα αυτά σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.

Στο δήμο διοικητικά εκτός από το δήμαρχο υπάρχουν και 8+2 αντιδήμαρχοι. Αυτοί δεν κάνουν διακοπές; Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί αντίστοιχη αναπλήρωση αντιδημάρχου για ένα διάστημα την περίοδο των διακοπών.

Τι σημαίνει αυτό; Ή οι αντιδήμαρχοι δεν έχουν επίσημα άδεια απουσίας, ή την παίρνουν μόνοι τους χωρίς να υπάρχει τήρηση διαδικασιών όμοια με το δήμαρχο;

Κατά τα άλλα στο δήμο Αχαρνών τηρούνται ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ οι νόμοι!!

.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Περίεργα πράγματα στο δήμο Αχαρνών

Μοιραστείτε το άρθρο