Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το Τμήμα Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνει για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ειδικοτήτων ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης και ΔΕ φύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 σύμφωνα με την προκήρυξη 9Κ/2021 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 58/11-11/2021). Δείτε όλα τα στοιχεία στο συνημμένο αρχείο.  
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Μοιραστείτε το άρθρο