ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 25-12-2021 ΕΩΣ 31-12-2021
Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΔΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Μοιραστείτε το άρθρο