Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 2022

Μοιραστείτε το άρθρο