Πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 157 ατόμων για την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου Αχαρνών (έντυπα)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό πενήντα επτά (157) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών
Οι αιτήσεις ξεκινούν από 2/8/2022 έως και 16/8/2022.

Σχετικά έγγραφα 

 

Μοιραστείτε το άρθρο