Προσωρινοί πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2021

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών και ΠΕ Ψυχολόγων της δομής ” Διερυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών”

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 6Η40ΩΨ8-ΦΩΙ
201-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ω2ΩΙΩΨ8-68Ο
201-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 65ΓΟΩΨ8-ΤΒΞ
200-ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ΜΦΞΩΨ8-2Ι1
200-ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 6ΩΩΚΩΨ8-Η39

Πηγή:
Δήμος Αχαρνών
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης βαθμολογίας και απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2021

Μοιραστείτε το άρθρο