Ψηφίζετε ομόφωνα; Ομόφωνα !!

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ψηφίζετε ομόφωνα; Ομόφωνα !!

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19-7-2022.

Η πρόσκληση και οι εισηγήσεις:

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62d13f2770128e28a8ffcee2 στις 15/07/22 13:49

Η συνεδρίαση.

Στην ημερήσια διάταξη υπήρχαν 10 θέματα. Διάρκεια της συνεδρίασης 8:36 λεπτά!!

Στο βίντεο, όπως φαίνεται, δε λειτουργούσε η μικροφωνική εγκατάσταση. Από ποια διαδικασία θα δημιουργηθούν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά;

ΨΒ50ΩΨ8-ΒΡΧ Τροποποίηση σύμβασης εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του Δήμου Αχαρνών
 

Στο απόσπασμα πρακτικού δε φαίνεται η συζήτηση του δημάρχου με τον αντιδήμαρχο Νικόλαο Δαμάσκο, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Όταν δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από που προκύπτει το απόσπασμα πρακτικών που δημοσιεύτηκε;

Τελικά οι αποφάσεις για τα 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν με τη γνωστή μέθοδο του προέδρου-δημάρχου Αχαρνών: «Ερώτηση: Ψηφίζετε ομόφωνα; Και η απάντηση από τον ίδιο: Ομόφωνα » !!

Προφανώς ο πρόεδρος δεν ήθελε να χαλάσει την προσήλωση στο κινητό κάποιων, που συμμετείχαν στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ψηφίζετε ομόφωνα; Ομόφωνα !!

Μοιραστείτε το άρθρο