Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου 2022-23

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής εν όψει της χειμερινής περιόδου 2022-23

Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής συμμετείχε ο Δήμος Αχαρνών δια του αρμόδιου αντιδημάρχου για θέματα Πολιτικής Προστασίας: Γιώργου Σιδηρόπουλου. Το Συντονιστικό συνεδρίασε με θέματα τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2022, το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και από χιονοπτώσεις και παγετό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ως πρόεδρος του ΣΟΠΠ, ανέπτυξε αναλυτικά την σημαντική συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής, σε όλες τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Ανατολικής Αττικής κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2022 ενώ παράλληλα ανέφερε όλο τον σχεδιασμό που εφαρμόζεται κατ΄ εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, σχετικά με την έγκαιρη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου (πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.α.).

Αναφορικά με τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τα εξής θέματα:

– Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.

– Καθαρισμός και συντήρηση των αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων από την Περιφέρεια και τους Δήμους (στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας τους) και ειδικά μετά από κάθε σημαντικό γεγονός βροχής (ραγδαία βροχή – καταιγίδα).

– Καταγραφή των ιρλανδικών διαβάσεων από Δήμους για να γίνουν σημάνσεις και να ενημερωθούν οι πολίτες.

– Οι Δήμοι να επικαιροποιήσουν το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».

– Τα Δασαρχεία να φροντίσουν για προγραμματισμό, μελέτη και εκτέλεση μέτρων και αντιπλημμυρικών έργων, όπως κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα κλπ.

– Οι Δήμοι να φροντίσουν:

α). για τη δυνατότητα διάθεσης γερανοφόρων οχημάτων για την απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων λόγω χιονόπτωσης ή παγετού στο οδικό τους δίκτυο.

β). για την προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της ευθύνης τους.

γ). να επικαιροποιήσουν τους θερμαινόμενους χώρους της περιοχής τους και να προσδιορίσουν χώρους εναπόθεσης μπαζών από πλημμύρες.

– Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Αν. Αττικής η διανομή με σχετικό έντυπο υλικό στους Δήμους ενώ οδηγίες αυτοπροστασίας αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Αν. Αττικής πραγματοποιούν αποστολή ενημερωτικών emails και sms αναφορικά με την έκδοση των έκτακτων δελτίων πρόγνωσης έντονων καιρικών  φαινομένων.

Μοιραστείτε το άρθρο