Τελικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων 2022-2023

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δήμος Αχαρνών: Ανάρτηση του Πίνακα Συμμετεχόντων (ορθή επανάληψη), του Τελικού Πίνακα Διοριστέων και του Τελικού Πίνακα Απορριπτέων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 74820-29-7-2022 Ανακοίνωσης Δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Αρχεία

Μοιραστείτε το άρθρο