Τι να πούμε, τι;

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Τι να πούμε, τι;

KOMY 31

Η ίδια εικόνα κάθε ημέρα, πάνω από τρεις μήνες. Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει ανάγκη από Rapid Teat που γίνονται δωρεάν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ενισχύοντας την ικανότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιαιτέρως των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων παρέμβασης.

Ο δήμος Αχαρνών, προφανώς, δεν χρειάζεται βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού.

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν δημότες, που για υπηρεσιακούς λόγους αναγκάζονται να κάνουν Rapid Test κάθε εβδομάδα, με αντίτιμο 5 ευρώ.

Ο δήμος Αχαρνών, των 108.130 ατόμων, δεν έχει ανάγκη από Rapid Test.

Είναι Υπερήφανος. Είναι Αθάνατος!!

.

Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Τι να πούμε, τι;

Μοιραστείτε το άρθρο